Onnistunut asettautumispalvelu on yrityksen kilpailutekijä

Onnistunut asettautumispalvelu on yrityksen kilpailutekijä

Yritysten välinen kilpailu kiristyy jatkuvasti ja parhaiden osaajien löytäminen on yksi kriittisistä menestystekijöistä. Tämän lisäksi osaavat työntekijät tulisi onnistua pitämään yrityksen palveluksessa. Menestyvät yritykset investoivat työntekijöihinsä jo ennen rekrytointia.

Yritys voi rekrytoida ulkomaalaisen työntekijän monesta eri syyn takia. Kotimaassa ei kenties ole saatavilla oikeaa osaamista tai työvoiman kustannus on ulkomailta edullisempaa. Kansainvälinen rekrytoinnin tarve on tullut meillä Suomessa entistä ajankohtaisemmaksi, tulevaisuudesta puhumattakaan.

Ulkomailta saapuvan työntekijän rekrytointi asettautuminen alkaa yleensä jo ennen kuin henkilö on saapunut Suomeen. Rekrytoinnin alkuvaiheessa on tärkeä ottaa huomioon, saako potentiaalinen työntekijä todennäköisesti oleskeluluvan Suomeen. Tärkeää on myös aloittaa asumisen järjestelyn selvittäminen saapuvien perheenjäsenten määrän perusteella. Suomeen saavuttaessa ja aseuttautuessa työntekijälle on tehtävä viralliset rekisteröinnit, avata pankkitili ja hankkia verokortti palkanmaksua varten. Lisäksi työnantaja voi avustaa vapaaehtoisesti muissakin viranomaisasioissa, kuten liittymien avaamisessa, ajokortin hankinnassa ja erilaisten kuntapalveluiden selvittämisessä. Vapaaehtoiset asettaumisen palvelut voivat tarjota merkittävän kilpailutekijän osaavien työntekijän rekrytoinnissa.

Kansainvälinen rekrytointi tarkoittaa aina työnantajalle velvollisuuksia. Työnantajalla on lakisääteinen vastuu huolehtia työntekijän oikeudesta oleskella ja työskennellä Suomessa. Laittomasti maassa olevan työllistäminen voi johtaa korkeaan seuraamusmaksuun. Me Ukon Relocationille huolehdimme, ettei työnantajalle koidu seuraamusmaksua.

Ukon Relocation haluaa luoda yrityksille mahdollisuuden helppoon ja turvalliseen kansainväliseen rekrytointiin. Tämän lisäksi haluamme tarjota relokaatiopalvelusta yrityksille aivan uudenlaisen kilpailutekijän. On aika liittyä vastuullisten suunnannäyttäjien joukkoon.