Rekisteriseloste

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa asiasta selkeästi rekisteröidyille. Tämä esite täyttää tiedotusvelvollisuuden.

1. Rekisterinpitäjä

Ukonharju Oy

Yhteystiedot:
Sepänkatu 10 a 15, 80110 Joensuu

Rekisterin yhteystiedot

Ukonharju Oy / Johannes Lasaroff
Sepänkatu 10 a 15
80110 Joensuu
0504933304
info@ukon.fi

Mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Ukonharju Oy / Johannes Lasaroff
Sepänkatu 10 a 15
80110 Joensuu
0504933304
info@ukon.fi

2. Rekisteröity

Rekisteri sisältää kaikki Ukonharju Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat myöntäneet erillisen luvan.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Lisäksi henkilötietoja käsitellään valtuutettujen esitteiden markkinointiviestintää varten erillisellä suostumuksella.

Rekisterin pitämisen perusteet:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen ja rekisterin käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteiden hallinta.
 • kerromme palveluistamme.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
 • Asiakkaalta tai hänen työntekijältään pyydetyt asiakirjat ja tiedot ovat tarpeen konsultointipalvelun tarjoamiseksi.


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttöä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ukon.fi tai Sepänkatu 10 a 15, 80110 Joensuu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisua.

Vastitusoikeus

Rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilötietoja, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

Suoramarkkinoinnin kielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedot suoramarkkinointia varten.

Poistamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos se ei ole tarpeen tietojen käsittelyyn. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai annamme pätevän syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Huomaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydetyt tiedot. Rekisterinpitäjä on velvollinen säilyttämään kirjanpitoaineistoa kirjanpitolaissa (2 luvun 10 §) säädetyn ajanjakson (10 vuotta) mukaisesti. Siksi kirjanpitoaineistoa ei voida poistaa ennen määräajan päättymistä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu vain suostumukseen ja ei esimerkiksi asiakassuhteen tai jäsenyyden perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavastaavalle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä, kunnes asia on ratkaistu.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rikomme henkilötietoja käsitellessään sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www. .tietosuoja.fi/fi/index/yhteoduction.html

6. Säännölliset tietolähteet

Asiakastietoja hankitaan säännöllisesti:

 • Kun asiakkaasta tai hänen työntekijästään syntyy asiakassuhde verkkolomakkeen, sähköpostin, puhelimen, sosiaalisen median palveluiden, sopimusten, asiakastapaamisten ja muiden tilanteiden kautta, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Markkinointia varten kerätyt yhteystiedot ovat asiakkaan julkinen tietolähde ja asiakassuhteen hallintaan liittyvät asiakastiedot ovat yksityisiä.


7. Säännölliset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Ukonharju Oy:n ulkopuolelle, ellei sillä olesovittu erikseen kirjallisesti asiakkaan kanssa Ukonharju Oy:n tarjoaman palvelun toimittamisen mahdollistamisesta. Osapuolet ovat sopineet noudattavansa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalakeja. Käytämme säännöllisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun
 • Ukonharju Oy:n kirjanpitoa pitävä tilitoimisto
 • Ukonharju Oy:n tilintarkastaja
 • Ukonharju Oy:n verkkosivuja ylläpitävä IT-yritys
 • Typeform


8. Käsittelyn kesto

 • Pääsääntöisesti asiakastietoja käsitellään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista, mutta enintään 5 vuotta.
 • Kaikki markkinointiluetteloomme rekisteröityneet voivat peruuttaa jokaisen lähettämämme markkinoinnin tilauksen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja sen työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ja muutoin asianmukaisella tavalla.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.